Nyhende
Publisert 16.08.2019
valurne

NRK Hordaland sender frå kl 0830 og i ca. 20 min. lokal valdebatt, med førstekandidatar frå dei fem partia i Ulvik.

Lytt på radio eller sjå på direktesending.

Har du spørsmål til kandidatane kan du sende dei inn på førehånd til: valhordaland@nrk.no

Meir info finn du her.

Publisert 16.08.2019
Kulturarvplan framside

Endeleg versjon finn du her. (PDF, 7 MB)

Publisert 15.08.2019
Kunstnarbustad Hardanger Berlin

Me minner om at du som er kunstnar frå Hardanger eller bur i Hardanger no kan søkja om opphald i kunstnarhusvære i Berlin for 2020.
For meir informasjon:
http://www.hardangerkunstlag.no/hardanger---berlin.html

Publisert 09.08.2019
harepest

 Veterinærinstituttet har påvist sjukdommen tularemi (harepest) hos ein hare ved Vatnahalsen i Aurland kommune. Ettersom dette ikkje er eit smågnagarår vert smittefaren vurdert som låg, men ein bør vere oppmerksam når ein ferdast i området.

Publisert 07.08.2019
Val

Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

 

 

I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for førehandsrøysting desse dagane:

Onsdag 28.8: kl. 09.00- 18.00                                              

Laurdag 31.8: kl. 10.00-14.00.

Onsdag 4.9: kl. 09.00-18.00.

Tilgjenge: god.

 

 

Førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim:
Det er ope for førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim torsdag 5. september kl. 10:30-12:00.

         

Røyste heime?
Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du røysta heime i perioden 4 - 6. september (ambulerande røysting). Kontakt Tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt. Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

 

Førehandsrøysting på Finse:
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00