Korona - informasjon
Publisert 16.04.2021
Coronavirus

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut informasjon her fortløpande.

Trykk deg inn på knappane over for ønska informasjon.  

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet sine nettsider

Publisert 29.04.2021
Coronavirus

Vi har no gitt første vaksinedose til ein god del av gruppe 4, dvs dei på 65-74 år, og samtidig dei med høgast risiko for alvorleg sjukdom i aldersgruppa under 64 år(tilstandar merka med * i lista nedanfor).
 
 
Vi treng hjelp til å supplera innkallingslistene våre, vi manglar t.d oversikt over personar som har fastlege utanfor Ulvik.
 
 

Ring kommunelegekontoret på tlf 56527040 dersom

  • du er eldre enn 74 år og enno ikkje har fått tilbod om vaksine
  • du er i gruppa 65-74 år og lurer på om vi har deg på innkallingslista vår
  • du er yngre enn 65 år og har underliggande sjukdom (jf lista nedanfor)

 

Då hjelper de oss å sikra at alle får tilbod om vaksine til rett tid.

Helsing kommuneoverlegen.

Publisert 26.03.2021
Coronavirus

Me er ferdige med 1. dose koronavaksine til alle over 75 år den første veka etter påske. I samsvar med nasjonale prioriteringar startar me då på neste gruppe.

Publisert 24.03.2021
Coronavirus

Me har framleis ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Me held fram med tilbod om testing måndag, onsdag og fredag.

 

Neste veke er det testing måndag og onsdag. Ta kontakt med legekontoret for avtale.

 

Ulvik har ingen eigne lokale forskrifter no, det er nasjonale føringar som er gjeldande.

Me vil oppmoda om at ein i påsketida ikkje oppheld seg på hytter i veglause område dersom ein har eller utviklar influensaliknande symptom. I slike tilfelle bør ein reisa heim og testa seg snarast.
 

Fylgjande nasjonale påbod og tilrådingar gjeld frå og med 25.03.2021:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Publisert 12.03.2021
Coronavirus

 Det er ingen nye smittetilfeller i Ulvik denne veka.

Publisert 05.03.2021
Coronavirus

 No har prøveresultata frå torsdag 04.03.2021 kome, og det er ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Publisert 05.03.2021
Forskning

Smitteutbrotet i februar 2021 var ei dramatisk hending med store utfordringar for alle i Ulvik, også dei som ikkje vart smitta. 

Publisert 02.03.2021

Så langt har vi kun fått levert avgrensa mengder av Pfizer-vaksinen. Vi er no i ferd med å vaksinera gruppa over 75 år, og med noverande tempo vert det mai før vi er i mål med denne aldersgruppa. Sentrale helsepersonell får også denne vaksinen, vi har nytta 20% av dosane til legane og sjukepleiarane.

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 11 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 10.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 123 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.