Nyhende
Publisert 05.12.2019
Statens vegvesen logo NY

 

Oppdatert informasjon finn du på Statens vegvesen sin heimesida.

Publisert 05.12.2019
Haugesenteret.jpg

 Ulvik herad ønskjer å presentere dei Cittaslow-sertifiserte verksemdene me har i Ulvik.

Olav H. Hauge-senteret var fyrste verksemda som vart sertifisert, dette var i mai 2018.

Cittaslow-serifiseringa er eit kvalitetsstempel, og verksemdene vert ein viktig del av arbeidet med å verna om og vidareutvikle "det gode liv" i Ulvik.

Samstundes stør de opp om lokal produksjon og vidare utvikling av den flotte bygda vår og alt me har å by på.

Les meir her.

Publisert 05.12.2019
God jul

For heile bygda, i hallen på Brakanes skule, torsdag 19. desember 2019.

Festen byrjar kl. 18.00 og varer til ca. 20.30.

Publisert 04.12.2019
Ordførarklubbe

Kl. 10:00 i heradstyresalen.

Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 02.12.2019
info.jpg

I samband med at det er målt for høge verdiar av radon i fleirbrukshallen har heradet som avbøtande tiltak køyrt ventilasjonsanlegget frå kl.06:00 til kl. 21:00. Dette vert gjort for å komme under grenseverdikravet i TEK 10 § 13-5 på 100 Bq /m3 i driftstida av bygget.

 

 

Tiltaka kjem til å halde fram til entreprenøren har fått gjort dei naudsynte tiltaka for å sikre bygget mot radon. Arbeidet kjem til å verta utført i desember 2019 og januar 2020.