Nyhende
Publisert 19.10.2018
info

Ny anbefaling DSB ang korleis ein som innbyggjar bør førebu seg på ein eventuell krise. Sjå link : https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original_ny-versjon_nynorsk_nbb.pdf 

Publisert 19.10.2018
Ny strategisk næringsplan


Ulvik skal våren 2019 vedta ein ny strategisk Nærings- og Utviklingsplan.

Planprogrammet - det vil seia planen for planen - er vedteken av heradsstyret, og skal no ut på høyring

Følg med på lenka under "Nyttige lenker" på heimesida.

Publisert 17.10.2018
Ordførarklubbe

I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00.
Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 16.10.2018
Fotball

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 skal reviderast. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering og utarbeiding av ny plan.

Publisert 16.10.2018
tva2018_banner.jpg

Tv-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.2018.

 

Tidspunkt for bøssebæringen er mellom kl.14.30 - 16.30

Er du ikkje heime på tidspunktet, kan du no Vippse ditt bidrag til 2133 eller benytte deg av tv-aksjonskontoen.

Les meir om dette og tv-aksjonen her.

Har du spørsmål eller vil du melde deg som bøssebærar, kan du ta kontakt med Hege Nielsen Børve på tlf 40007120