Nyhende
Publisert 12.04.2019
Val

11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.  

Publisert 12.04.2019
Osafjorden - mars 10

 Osafjellsvegen er brøyta til Viermyr og er open for påsketrafikk.

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
Val

 

Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

 
I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova § 15-5 begynner fristen
da å løpe næraste kvardag. Fristen for å kalle tilbake listeforslag i 2019 er difor tyrsdag 23. april.
 
 
Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka.