Nyhende
Publisert 01.11.2019
Ku

Fast opningstid: Torsdagar kl. 09- 14

Måndag, tysdag, onsdag og fredag er Rolf Tore Djønne tilgjengeleg på telefon 4000 7154 ml. kl 12- 14

Publisert 01.11.2019
info

Eitt av tiltaka som vart spelt inn i samband med arbeidet med strategisk nærings- og utviklingsplan var å revurdere opningstidene på Tenestetorget.

 

Frå november og ut året tek me ein prøveperiode med utvida opningstider torsdagar frå kl. 09.00 – 18.00.

 

 

Måndag, tysdag, onsdag og fredag er det ope frå kl. 09.00 – 14.00.

 

Velkomen til oss!

Publisert 17.10.2019
HST 2019- 2023

 

Foto, Sigrid Seim.Sjå artikkel i Avisa Hordaland her (Abo)  

 

 

Formannskapet si samansetjing er slik: 

Ordførar: Hans Petter Thorbjørnsen, AP
Varaordførar: Jens Olav Holven, SP
Eva Kristin Dahl, SP 
Reidar Meel, V
Stig Yngve Røkenes, H

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka.