Nyhende
Publisert 18.10.2019
tva19_head_1-1160x653.jpg

Kan du hjelpe?

Me takkar alle som har meld seg men ser at me enda har trong 4 bøssebærarar!

Meld deg på blimed.no eller til Hege på tlf 40007120.

 

Årets tv-aksjon NRK er 20.oktober og går til Care sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område. Les meir her

Tradisjonen i Ulvk er at årets 9. klasse er bøssebærar og at Formannskapet er sjåførar.

I år er klassen liten og me manglar no 5 sjåførar og rundt om 10 bøssebærar.

Publisert 18.10.2019
Utsynfrå Øydve

 Til informasjon så har Fylkesmannen i Vestland i dag lagt ut ein artikkel på nettsida med påminning til bøndene om at fristen for å søkje om erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober.

https://www.fylkesmannen.no/vestland/landbruk-og-mat/jordbruk/erstatning-etter-avlingssvikt/

Publisert 18.10.2019
Fotball

Kommunar, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet. 

Publisert 17.10.2019
Ordførarklubbe

Kl. 9:00 i kantina på sentrumsbygget. 

Innkalling og sakslista finn du her.

Publisert 17.10.2019
HST 2019- 2023

 

Foto, Sigrid Seim.Sjå artikkel i Avisa Hordaland her (Abo)  

 

 

Formannskapet si samansetjing er slik: 

Ordførar: Hans Petter Thorbjørnsen, AP
Varaordførar: Jens Olav Holven, SP
Eva Kristin Dahl, SP 
Reidar Meel, V
Stig Yngve Røkenes, H