Korona - informasjon
Publisert 27.11.2020

-        Tenestetorg, ope kl. 9 – 17, telefon: 56 52 70 000

-        Medisinske spørsmål, legekontoret sin ØH-telefon 40007142

-        Legekontor,  telefon: 56 52 70 40

-        Spørsmål/informasjon kring beredskapssituasjonen, rådmann Thore Hopperstad: 40 00 71 58

-     Korona hotline- hjelpetelefon for ungdom

Publisert 26.11.2020
Coronavirus

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut informasjon her fortløpande.

Trykk deg inn på knappane over for ønska informasjon.  

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet sine nettsider

Publisert 26.11.2020
  • Informerer om eitt nytt smittetilfelle i Ulvik: 
    Vedkomande er smitta utanfor kommunen og regionen vår. Ingen tilknytning til skulen på Hjeltnes, sjukeheim, barnehage eller skule i Ulvik. Vedkomande er i isolasjon heime, næraste familie i karantene, helsetilstanden er god. Smittesporing er gjennomført

     
  • Hardanger Produksjonsskule:
    Alle dei tilsette har fått prøvesvar, og ingen er smitta med covid-19. Alle tester har vore negative
    Kommunelegen vurderte det difor som heilt trygt å starta skule som vanleg Hjeltnes måndag 23.11 
Publisert 20.11.2020

 Ring legekontoret for avtale,  telefon: 56 52 70 40

 

Oppmøte ved Ulvik omsorgstun:
Måndag, onsdag og fredag kl. 11:00 

Publisert 10.11.2020

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet sine nettsider

Publisert 06.05.2020

For legekontoret gjeld: 

Publisert 06.05.2020

For legekontoret gjeld: 

Publisert 05.05.2020

TESTING  AV  PERSONAR   MED  SYMPTOM  PÅ  KORONA  SMITTE

Publisert 07.04.2020
Publisert 31.03.2020

Ulvik herad saman med helsestasjonen og våre samarbeidspartnarar ønskjer å gje foreldre/føresette nokre råd for å ivareta familien sin på best mogeleg måte i denne ekstraordinære situasjonen me er i. 

Publisert 28.03.2020
litt, mykje eller heilt avstand

 

Publisert 17.03.2020

 Do you have questions about the coronavirus, how you can prevent yourself and others from getting ill, and what your community does to prevent the virus from spreading?

You will find most of your questions answered by these national health authority resources, in English. 

Publisert 15.03.2020
info.jpg

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut infoark som dette ved behov. Tidlegare tiltak og pålegg gjeld framleis, med mindre det er presisert. Nytt no er:

Publisert 15.03.2020
info.jpg

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut infoark som dette ved behov. Tidlegare tiltak og pålegg gjeld framleis, med mindre det er presisert. Nytt no er:

Publisert 15.03.2020

Me registrerer no via sentralbordet alle som bur i heradet som har:

Publisert 15.03.2020

Me registrerer no via sentralbordet alle som bur i heradet som har:

Publisert 15.03.2020

Det er vedteke ny statleg forskrift med forbod mot å opphalde seg på hytte og feriebustad i og utanfor Norge. Dette gjeld alle typar fritidsbustad og er ikkje noko heradet kan gi dispensasjon frå.

 

Innbyggjarar frå Ulvik som framleis oppheld seg på hytte/feriebustad eller utanlands vert sterkt anmoda om å snarast vende heim og halde seg heime, jfr ny forskrift frå Regjeringa.

Publisert 15.03.2020

ei presisering frå Ulvik herad

Presisering: Dette tilbodet vert primært ytt til familiar der alle tilgjengelege omsorgspersonar har samfunnskritiske funksjonar – og anna barnepass ikkje er mogleg.

Publisert 13.03.2020
logo nav.jpg

Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå

 

Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare

Publisert 13.03.2020
info.jpg

I tråd med pressemelding frå Regjeringa 12.mars kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:

Publisert 13.03.2020
Coronavirus

Ulvik herad ber om at våre innbyggjarar ikkje reiser til hytte/feriebustad i den perioden nasjonen Norge og resten av verda står oppe i no. Dette gjeld reiser til alle hytte- og fritidsområder og større vinterdestinasjonar, som ofte har svært avgrensa helseteneste. Me viser elles til at Helsedirektoratet rår frå alle fritidsreiser, både innanlands og utanlands.

Publisert 11.03.2020
Coronavirus

 Helsestyresmaktene har tysdag kveld kome med nye nasjonale råd, knytt til offentlege arrangement og samling av folk.

Publisert 03.03.2020
Coronavirus

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset 

Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne veit.