Ledige stillingar

 

Velkomen som jobbsøkjar i Ulvik herad!

Søk elektronisk på ledige stillingar i Ulvik herad. (Merk gjerne med Saksnr. frå stillingslysinga.)

 

Me gjer merksam på at i medhald til offentleglova kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Treng du hjelp ber vi deg ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 56 52 70 00

Under finn du dei stillingane som til ei kvar tid er ledige.

Sist endra 11.05.2021 10.24
Ledige stillingar:
Publisert 14.09.2021
ledig stilling.jpg

Ledig frå 01.01.2022.

Arbeidsoppgåvene som medhjelpar på legekontoret er varierte, både helsefaglege og administrative. Dei fleste oppgåvene er felles med sjukepleiar.
Publisert 22.09.2021
ledig stilling.jpg

Nyoppretta prosjektstillingar i Ulvik herad

I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar:
1 stilling av 2 i 100% som miljøterapeutar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle aldrar. 
 

Søknadsfrist: 30.09.2021.