Ledige stillingar

 

Velkomen som jobbsøkjar i Ulvik herad!

Søk elektronisk på ledige stillingar i Ulvik herad. (Merk gjerne med Saksnr. frå stillingslysinga.)

 

Me gjer merksam på at i medhald til offentleglova kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Treng du hjelp ber vi deg ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 56 52 70 00

Under finn du dei stillingane som til ei kvar tid er ledige.

Sist endra 11.05.2021 10.24
Ledige stillingar:
Publisert 10.06.2021
ledig stilling.jpg

Ulvik herad har ledig fast stilling som brannkonstabel. Storleiken på stillinga er 2 % +

at det kan verta aktuelt med  deltaking i helgevaktsordninga.

 

 

Søknadsfrist: 25.06.2021- Send søknad digitalt her

Publisert 23.06.2021
Ulvik bhg 2019

 Det er ledig ei mellombels,  fulltidsstilling som pedagogisk leiar i barnehagen frå og med 15.08.2021- 14.08.2022

 

 

Kvalifikasjonar: Barnehagelærar,  eller tilsvarande utdanning og kompetanse

 

Me tilbyr:

Eit triveleg og godt arbeidsmiljø

Fokus på godt pedagogisk arbeid og utvikling av barnehagen

Høve til fagleg og personleg utvikling i eit kreativt arbeidsfellesskap

Løn etter tariff

 

Me ønskjer:

Ein person med fokus på godt pedagogisk arbeid

Fagleg kunnskap og kompetanse i å leia barnegrupper og personale i pedagogisk arbeid

Ein person med evne til godt samarbeid på eiga avdeling, og på tvers av avdelingar.

Det er ein føremon med kompetanse i arbeid med barn med særlege behov

 

Søknadsfrist: 03.07.2021

 

Søknad må fyllast ut elektronisk på www.ulvik.kommune.no     Saksnr 21/418

 

Spørsmål vedkommande stillingane kan rettast til Solgunn Wiik Bjørke, Styrar /Einingsleiar på tlf. 56527150 eller 40007140

Vitnemål, attestar og politiattest må leggjast fram før tilsetjing.