Ledige stillingar

 

Velkomen som jobbsøkjar i Ulvik herad!

Søk elektronisk på ledige stillingar i Ulvik herad. (Merk gjerne med Saksnr. frå stillingslysinga.)

 

Me gjer merksam på at i medhald til offentleglova kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Treng du hjelp ber vi deg ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 56 52 70 00

Under finn du dei stillingane som til ei kvar tid er ledige.

Sist endra 12.11.2018 12:35
Ledige stillingar:
Publisert 19.11.2018
Ledig stilling

Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 – 14.08. 2019.

Kvalifikasjonar: Barnehagelærar

 

Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år

Søknadsfrist: 10.12

Publisert 06.12.2018
Ledig stilling

Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef.

Utvida søknadsfrist 16.desember