Ledige stillingar på Brakanes skule

Skulen har ledige lærarstillingar  fast/mellombels med tilsetjing snarast mogleg etter 01.08.2024

Aktuelle arbeidsoppgåver
Kontaktlærar
Faglærar  
Vikartimar v/behov

 Kvalifikasjonar

Me lyser etter undervisningspersonale som har grunnskulelærarutdanning eller annan faglærarutdanning.

 Aktuelle fag/praksis: Norsk, matematikk, tysk/fransk, kunst og handverk, mat og helse, musikk, spesialundervsining og særskilt norskopplæring.

 Personlege eigenskapar

Me søkjer etter deg som kan samarbeida i team, ynskjer å læra av og med andre, er utviklingsorientert, har positivt elevsyn, har humor og god relasjonskompetanse.

 Søknadsfrist 01.08.2024

 Søk elektronisk her  - Merk med saksnr. 24/1004

Me hjelper gjerne med å skaffe bustad. Løn og arbeidstid følgjer sentrale avtaler.

Spørsmål om stillingane på Brakanes skule kan rettast til rektor

Anne Hjelmevoll, anne.hjelmevoll@ulvik.kommune.no
Tlf: 40007172.

 

Til toppen