Ledige lærarstillingar ved Brakanes skule

Skulen har ledig 2 mellombelse lærarstillingar  i 100%  med tilsetjing snarast og fram til 31.07.2024. 

 

skulelogo - Klikk for stort bilete

Aktuelle arbeidsoppgåver

  • Kontaktlærar
  • Særskilt norskopplæring
  • Spesialundervisning
  • Faglærar
  • Vikartimar v/ behov

Søknadsfrist 03.10.23

Kvalifikasjonar

Me lyser etter undervisningspersonale som har grunnskulelærarutdanning eller anna faglærarutdanning.

Aktuelle fag/ praksis: matematikk, naturfag, musikk, engelsk, krle, kunst og handverk, norsk , særskilt norskopplæring og spesialundervisning knytt til samansette vanskar.

Masterstudentar på siste året i lærarutdanninga kan også vera aktuelle for stillingane

Personlege eigenskapar

Me søkjer etter deg som kan samarbeida i team, ynskjer å læra av og med andre, er utviklingsorientert, har positivt elevsyn, har humor og god relasjonskompetanse.

Søknadsfrist er 03.10-2023

Skulen har også trong for ringevikar ved behov. Ta kontakt direkte med skulen v/ rektor.

Spørsmål om stillingane kan rettast til konstituert rektor Anne Hjelmevoll, tlf: 40007172

Epost: : anne.hjelmevoll@ulvik.kommune.no

 

Søk elektronisk her Hugs å merke søknaden med saksnummer 23/946.

Til toppen