Ledig undervisningsstilling i nyoppretta klasse vaksenopplæring 100% stilling

Søknadsfrist 10.04.2024

 

Hausten 2024 vil Ulvik herad freista å gje tilbod om grunnleggjande norskopplæring for nyankomne flyktningar, familieforeinte, asylsøkjarar og betalingskurs for arbeidsinnvandrarar.

Kvalifikasjonar

Me lyser etter lærar som har undervsiningskompetanse innan norsk som andrespråk og/eller har undervisningspraksis frå norskopplæring for nykomne til landet.

 Personlege eigenskapar

Me søkjer etter deg som kan arbeida sjølvstendig og kan etablera samarbeidsnettverk på tvers av kommunar, er utviklingsorientert, har multikulturell forståing, humor og god relasjonskompetanse.

 Søknad skal fyllast ut elektronisk:

Søknadskjema

 Merk stillinga med saksnr: 24/302

 

Me hjelper gjerne med å skaffe bustad. Løn og arbeidstid følgjer sentrale avtaler.

 

Spørsmål om stillinga i Vaksenopplæringa kan stillast til kommunalsjef

Åshild Søvik Underdal

Mail: ashild.underdal@ulvik.kommune.no

Mobil:  41866970

Til toppen