Ledig stilling som sjukepleiar 100% fast

Eller storleik etter ynskje – 2. gongs lysing

Oppstart: Snarast

Søknadsfrist: Snarast

Om stillinga

Ulvik herad har ledig fast stilling som sjukepleiar ved Ulvik omsorgstun. Som sjukepleiar hos oss jobbar du kombinert både inne på sjukeheim og ute i heimesjukepleien. Sjukeheimen ligg i nye flotte lokalar rett ved fjorden. Stillinga er i utgangspunktet 100% med vakter etter oppsett arbeidsplan, og arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid er dagvakt og kveldsvakt samt beredskapsvakter på natt. Storleiken kan tilpassast søkaren sine ynskjer og behov.

Oppgåver

 • Utøve sjukepleie til bebuarar på sjukeheim og tenestemottakarar i heimesjukepleien
 • Sjukepleiefagleg ansvar
 • Dokumentasjon og kvalitetsarbeid
 • Rettleiing av andre
 • Tverrfaglig samarbeid

 

Ynskja kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Sertifikat klasse B
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta sjølvstendige faglege avgjersler i ein travel kvardag
 • Du jobbar effektivt, strukturert og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt med god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Relevant vidareutdanning og/eller erfaring er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Me vil legge vekt på at du er personleg eigna til stillinga

Søkjarar må kunne legge fram politiattest etter helse og omsorgstenestelova §5-4

 

 

Me kan tilby

 • Lønn etter tariff og 12 000,- i rekrutteringstillegg
 • Arbeidsplass i nye moderne lokalar
 • Ein jobb i verdast vakraste bygd
 • Årsturnus med høve til å påverke eigen arbeidsplan 

 

Om arbeidsgjevar

Helse og omsorg i Ulvik herad er ei eining med om lag 45 årsverk og har eit tenestetilbod som omfattar sjukeheim, heimesjukepleie, legekontor, og helsestasjon, heimehjelp, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rus, og dagtilbod. Me har lokalar i Ulvik sentrum og på Ulvik Omsorgstun som var nytt i 2020. Som tilsett hos oss vert du del av eit arbeidsmiljø med flotte folk og stort mangfald i både alder, kjønn, utdanning, erfaring og bakgrunn.

 

Om Ulvik

Idyllisk plassert inst i Hardangerfjorden, finn du Perla i Hardanger, Ulvik.

Spektakulær natur frå fjord til fjell og bre inviterer til friluftsliv heile året. Vi har aktive kultur- og idrettsmiljø, idrettshall, svømmehall, og langrennsarena med lysløype. Konsertar og festivalar, frukt og siderproduksjon, poesi og sogelag står for eit mangfald av dei sjeldne .

Meir informasjon finn du på Ulvik kommune og Hardanger | Ulvik (hardangerfjord.com)

 

Søk digitalt via søknadsskjema her.

 

Saksnummer: 23/292

 

Kontaktperson

Torstein Kvåle Hellesnes 

Konstituert Kommunalsjef helse og omsorg

4000 7136 | torstein.hellesnes@ulvik.kommune.no

Til toppen