Fagarbeidar/Assistent i barnehagen.

Frå 15.08.2023, er det ledig 100% fast Fagarbeidar/Assistent stilling i Ulvik barnehage. 

Me ser etter deg som er leiken og engasjert i bornas utvikling, leik og læring. Me ynskjer at du er positiv og vil vera med å bidra til ein god barndom og eit godt arbeidsmiljø. Personlege eigenskapar vert vektlagd

Velkomen som søkjar. Søk elektronisk her Merk søknaden med saksnr. 23/309.

Søknadsfrist er 4.6.23.  

Til toppen