Lag og organisasjonar

 

Tilskot til frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Ulvik kan søkje på. Sjå utlysingstekst for søknadsfrist og krav til søknad.

Sist endra 08.06.2020