Teste meg?

Ring legekontoret for avtale,  telefon: 56 52 70 40

Testing ved omsorgstunet vert avvikla frå og med måndag 25. april. Ved behov kan testing utførast på legekontoret etter avtale.

Sjølvtestar:
Legekontoret og Tenestetorget har og sjølvtestar (5-pakning) til utdeling. Det kan særleg vera aktuelt for born i barnehage, skuleborn, tilsette i skule og barnehage, tilsette i helse- og omsorg.

Sjølvrapportering av positiv hurtigtest:
Du kan no sjølv rapportere positiv hurtigtest for korona på denne sida https://pasient.remin.no/ulvik
Det er ikkje behov for å kontakte legekontoret med informasjon om positiv hutigtest om du sjølv registrerer det på sida til ReMIn. Du må logge inn med MinID og vil få ein bekreftande sms når me

Til toppen