Status koronasituasjon i Ulvik pr. 04. januar 2022

 

Det siste døgeret har det kome inn ni positive testsvar i Ulvik. Ingen av dei smitta har vorte alvorleg sjuke, og melder om influensaliknande symptom.

Det er dei nasjonale råda som framleis gjeld, sjå lenkje:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Ulvik er godt i rute med vaksinasjonen, og vaksinedekninga blant innbyggjarane er god.

Me vil oppmoda alle om å fylgja smittervernråda: Hald avstand, vask hender og bruk munnbind der du ikkje kan halda minst 1 meters avstand.

 

Beste helsing

Ulvik herad

Til toppen