Nye reglar for innreise til Norge frå 29.11.2021 for å avgrensa spreiing av ny virusvariant

    

Det er kome nye råd og krav som fylgje av den nye virusvarianten Omikron. Situasjonen vert fortløpande vurdert av Regjeringen, og oppdatert informasjon om gjeldande krav, råd og anbefalingar finn de her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/

Som hovudregel må alle som har fylt 16 år registrera seg i innreiseregistreringssystemet Entrynorway før innreise til Norge, dette gjeld òg norske statsborgarar. For registrering i skjema: https://reg.entrynorway.no/

Til toppen