Korona

Viktige telefonnummer

-        Tenestetorg, ope kl. 9 – 17, telefon: 56 52 70 000 -        Medisinske spørsmål, legekontoret sin ØH-telefon 40007142 -        Legekontor,  telefon: 56 52 70 40 -        Spørsmål/informasjon kring beredskapssituasjonen, rådmann Thore Hopperstad: 40 00 71 58

Til toppen