Korona

Nye nasjonale råd og tilrådingar frå 14. januar 2022

    Dei nye nasjonale råda og tilrådingane gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar, og fram til ny vurdering i starten av februar.       

Koronainformasjon pr. 11. januar 2022

Det er ei generell auke i koronasmitten i samfunnet, dette gjeld òg Ulvik. 

Status koronasituasjon i Ulvik pr. 04. januar 2022

           

Oppdatert om koronavaksinasjon, oppfriskingsdose:

 

Nye nasjonal tiltak frå 15. desember 2021

           

Nye nasjonale føringar for å dempe korona-pandemien frå 09.12.2021

                Regjeringa har bestemt å innføra ei rekkje tiltak for å få ned belastninga på helsetenesta og avgrensa spreiing av Omikron-viruset. Dei nye reglane og tilrådingane vert innført frå kl. 24.00 natt til 9. desember og gjeld i 4 veker.

Koronapandemien: Oppdatert informasjon om reglar og tilrådingar 03.12.2021

                 

Nye reglar for innreise til Norge frå 29.11.2021 for å avgrensa spreiing av ny virusvariant

       

Koronainformasjon: Nye nasjonale tiltak frå 1. desember 2021

  Nasjonale myndigheter har innført to nye reglar:

Oppdatert koronainformasjon

Vaksinasjon : Vi vaksinerer 1 dag per veke, torsdagar på Elvatun. Dei fleste i aldersgruppa over 65 år vil ha fått sin oppfriskingsdose (3.dose) før jul, dei siste får innan dei 3 første vekene i januar. Helsepersonell med pasientnært arbeid er vaksinerte med oppfriskingsdose ved slutten av veke 47.

Til toppen