Viktige telefonnummer

-        Tenestetorg, ope kl. 9 – 17, telefon: 56 52 70 000

-        Medisinske spørsmål, helsesjukepleiar Gunnlaug Lekve, telefon: 40 00 71 43

-        Legekontor,  telefon: 56 52 70 40

-        Spørsmål/informasjon kring beredskapssituasjonen, rådmann Thore Hopperstad: 40 00 71 58

-     Korona hotline- hjelpetelefon for ungdom


Sist endra 02.04.2020