Registrering av karantene, kompetanse, utanlandsreise, behov for hjelp og frivillige

Me registrerer no via sentralbordet alle som bur i heradet som har:

 
  • Kompetanse/erfaring innan helsefag
  • Alle som er i heimekarantene
  • Alle som har kome heime frå reise i utlandet siste 14 dagar
  • Innbyggjarar som vil vere frivillige mtp å handle og gjere ærend for andre, som ikkje kan
  • Innbyggjarar med behov for hjelp

Ring: 56 52 70 00 mellom kl. 09- 17 

 

Sist endra 15.03.2020