Testing korona

TESTING  AV  PERSONAR   MED  SYMPTOM  PÅ  KORONA  SMITTE

Testkriteriane  for  koronavirus  er  no  utvida og gjeld  no også alle med mistenkt  covid-19. I denne gruppa bør ein først sjå det an heime i 2 døgn før ein vurderar test.

Det er alltid lege som bestemmer om test skal takast og det er førebels berre dei som har symptom på smitte.

Testdagane er måndag - onsdag og fredag kl 11 ved Omsorgstunet

Om du får  symptomar på smitte, ta kontakt med legekontoret på tlf 56527040 el på tlf 40007143

Sist endra 05.05.2020