Kompensasjonsordningar og tilskot

 For å hjelpe næringsbedrifter, lag og organisasjonar med økonomiske utfordringar relatert til Covid-19 pandemien er det oppretta eigne kompensasjons- og tilskotsordningar.

Vi har delt ordningane i to kategoriar: 1) Næringstilsliv og 2) Lag og organisasjonar.

 

Ved spørsmål kontakt nærings- og reiselivssjef Mona Hellesnes på tlf. 40007196
eller e-post mona.hellesnes@ulvik.kommune.no


Sist endra 09.11.2020