Råd og informasjon om det nye koronaviruset

Coronavirus - Klikk for stort bilete Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut informasjon her fortløpande.

Trykk deg inn på knappane over for ønska informasjon.  

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet har innført ei rekkje tiltak på nasjonalt nivå, inklusive stenging av skular og barnehagar, forbud mot kultur- og idrettsarrangement, med meir, sjå Helsedirektoratet sine nettsider. Sentrumsbygget, Tenestetorget, NAV, bibliotek m.m. er stengt for publikum. 

Sist endra 18.03.2020