Korona - informasjon
Publisert 16.04.2021
Coronavirus

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut informasjon her fortløpande.

Trykk deg inn på knappane over for ønska informasjon.  

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet sine nettsider

Publisert 16.07.2021
Coronavirus

Informasjon om nasjonale tiltak som er gjeldande pr. no, utdrag frå regjeringen si sida:
 

Publisert 16.06.2021
  • Innreise og karantenefritak: Dette er reglane som gjeld ved innreise til Norge

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/arrival-in-norway-and-exemption-from-quarantine-rules-for-travellers-arriving-in-norway/id2860499/

 

  • Lovendringar om koronasertifikat vedteken

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/legislative-amendments-concerning-covid-19-certificates-passed/id2860692/

 

Anna informasjon

 

  • Artikkel «Om innreise til Norge» oppdateres på forskjellige språk

Travel to Norway - regjeringen.no

Publisert 28.05.2021
Vaksine

Vi er no nesten ferdige med gruppe 4, personar 65-74 år, dei siste får sin dose nr 2 i veke 23. Vi reknar med å kunne gi 25-40 nye 1.dosar per veke, men eksakt kor mange glas vaksine vi får veit vi først 1,5 veker på førehand. Vi har så langt ikkje kassert ein einaste dose, takka vera god personleg service ved innkalling og at folk er flinke til å møta opp. Vaksinasjonen foregår no på Elvatun, ein dag i veka.

I veke 22-23 startar vi med gruppe 5-6-7, dei som er <65 år og har bakanforliggande sjukdom. Dersom du er i denne gruppa og ikkje får innkalling dei nærmaste par vekene, så kontakt legekontoret. 
 
Publisert 29.04.2021
Coronavirus

Vi har no gitt første vaksinedose til ein god del av gruppe 4, dvs dei på 65-74 år, og samtidig dei med høgast risiko for alvorleg sjukdom i aldersgruppa under 64 år(tilstandar merka med * i lista nedanfor).
 
 
Vi treng hjelp til å supplera innkallingslistene våre, vi manglar t.d oversikt over personar som har fastlege utanfor Ulvik.
 
 

Ring kommunelegekontoret på tlf 56527040 dersom

  • du er eldre enn 74 år og enno ikkje har fått tilbod om vaksine
  • du er i gruppa 65-74 år og lurer på om vi har deg på innkallingslista vår
  • du er yngre enn 65 år og har underliggande sjukdom (jf lista nedanfor)

 

Då hjelper de oss å sikra at alle får tilbod om vaksine til rett tid.

Helsing kommuneoverlegen.

Publisert 26.03.2021
Coronavirus

Me er ferdige med 1. dose koronavaksine til alle over 75 år den første veka etter påske. I samsvar med nasjonale prioriteringar startar me då på neste gruppe.

Publisert 24.03.2021
Coronavirus

Me har framleis ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Me held fram med tilbod om testing måndag, onsdag og fredag.

 

Neste veke er det testing måndag og onsdag. Ta kontakt med legekontoret for avtale.

 

Ulvik har ingen eigne lokale forskrifter no, det er nasjonale føringar som er gjeldande.

Me vil oppmoda om at ein i påsketida ikkje oppheld seg på hytter i veglause område dersom ein har eller utviklar influensaliknande symptom. I slike tilfelle bør ein reisa heim og testa seg snarast.
 

Fylgjande nasjonale påbod og tilrådingar gjeld frå og med 25.03.2021:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Publisert 12.03.2021
Coronavirus

 Det er ingen nye smittetilfeller i Ulvik denne veka.

Publisert 05.03.2021
Coronavirus

 No har prøveresultata frå torsdag 04.03.2021 kome, og det er ingen nye smittetilfelle i Ulvik.