Råd og informasjon om koronaviruset

Coronavirus - Klikk for stort bilete Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut informasjon her fortløpande.

Trykk deg inn på knappane over for ønska informasjon.  

Sjå elles oppdatert informasjon på Helsenorge.no og på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet sine nettsider

 Ny informasjon vedr Covidsmitte 03.02.2021. Presisering

03.02.2021: NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK UTVIDA KARANTENETID

 

Lokal smittevernforskrift- arabisk 

Regulation regarding infection control, Ulvik herad, Vestland

 

02.02.2021: NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK – 18 NYE PERSONAR HAR PÅVIST SMITTE


 

2. februar

NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK 02.02.2021

 

1.februar

NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK 01.02.2021

 

31.januar

Føresegn om smitteverntiltak, Ulvik herad, Vestland

PRESSEMELDING - NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK 31.01.2021

 

30.januar 

30.01.2021.NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK

29.januar 

NY INFORMASJON VEDRØRANDE COVID-SMITTE I ULVIK 29.01.2021

 

28.januar 

Informasjon vedrørande covidsmitte i Ulvik

 

25.januar 

Situasjonen i Osloregionen- utvida område - Ulvik herad

 

21. januar

Ulvik herad føl dei nasjonale reglar og tilrådingar for skjenking

20.januar 

Oversikt over nasjonale tiltak frå 20. januar 2021

 

4.januar 2021

Nye nasjonale råd frå sentrale styresmakter for handtering av koronapandemien for perioden 4. – 18. januar, korleis påverkar det oss i Ulvik?

 

3.januar 2021- 

Det har kome nye nasjonale tilrådingar og krav som landets kommunar skal fylgje. Desse gjeld og for Ulvik herad. Førebels gjeld dette i Ulvik:

 • Ein stor del av administrasjonen har heimekontor, i første omgang fram til 18.januar. 
 • All innandørs aktivitet vert avlyst – Dette vil verta kunngjort med oppslag på aktuelle lokale/dører. Utandørsaktivitet er ok om ein klarer å oppretthalda avstand på minst 1 meter). 
 • Tenestetorget held ope som vanleg, men med redusert bemanning.

Det vil vera møte i kommunal kriseleiing i morgon. Evt nye eller endra restriksjonar vil verta kunngjort. Spel gjerne inn evt spørsmål og problemstillingar ved å kontakta Tenestetorget. 

 

 

18.desember 2020 

KKL og kommuneoverlegen vil oppdatera innbyggjarane våre om korleis vi no vurderer smittesituasjonen kring covid-19 lokalt. Det er fleire som kjenner seg utrygge og folk har mange spørsmål.

Som sikkert alle har fått med seg, har vi eit litt auka smittepress i nærområdet vårt no i november, med nokre smittetilfelle i Voss og mange i Bergen. Vi må rekna med at det på eit tidspunkt kan koma lokalt smitteutbrot også i Ulvik. Innbyggjarane skal vera trygge på følgjande:

 • Den lokale helsetenesta er førebudd på å ta hand om smittetilfelle
 • Legekontoret og dei andre helse- og omsorgstenestene har rutinar i arbeidsdagen slik at ikkje alle vert kvarandre sine nærkontaktar dersom smitte skulle oppstå. Fleire av oss kan arbeida frå heimekontor om vi skulle havna i karantene.
 • vi har god testkapasitet og gode rutinar ved teststasjonen på Omsorgstunet, mange dyktige tilsette som tek testar og kan auka talet på testar ved behov
 • vi har dedikerte personar til smittesporing, slik at oppstått smitte kan avgrensast så raskt som råd
 • Kommunal kriseleiing vil samlast (helst ved nettmøte) på kort varsel dersom situasjonen endrar seg i heradet

Per i dag har Ulvik ikkje vedteke andre og strengare reglar og tilrådingar enn dei som gjeld generelt for landet. Vi minner kvarandre om intensjonen i alle råd og reglar (dei spesifikke reglane for kor mange som kan samlast i ulike høve, skjenketider mm kan ein lesa annan stad):

 • Alle skal på fritida halda seg mest mogeleg heime saman med sine
 • Alle skal avgrensa dei sosiale kontaktane sine (tal kontaktar) mest mogeleg
 • Når ein er på stader der det er mange folk, skal ein halda god avstand, minst 1 meter.
 • Når det ikkje er råd å halda god avstand, skal ein nytta munnbind. Dette gjeld t.d ved tur til butikk på Voss eller ved bruk av kollektivtransport.
 • Vaska hender, sprita hender, halda seg heime når ein er sjuk /har nye luftvegssymptom

Dette kan du gjera utan restriksjonar:

 • Bruk tid utandørs, gå tur med familien eller ein ven, hugs refleks!
 • Pynt huset ditt og gjer andre kjekke førebuingar til jul
 • Tenn lys og kos deg inne
 • Ikkje ver redd, stol på deg sjølv og dei andre- at vi alle gjer så godt vi kan.

 

Vi skal leva godt saman gjennom denne vinteren og, trass i litt meir luft mellom oss!

Sist endra 16.04.2021
Login for redigering