Rådgjevande folkerøysting
Publisert 15.04.2016

Tenestetorget (Sentrumsbygget) har utvida opningstider i perioden for førehandsrøysting:

Måndag - fredag kl 08.00 - 15.30
Onsdag 18. mai kl 08.00 - 18.00
Laurdag 21. mai kl 10.00 - 14.00

 
Ambulerande røysting: Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime. Ring
tenestetorget for å avtala tidspunkt på tlf. 56 52 70 00. Eller send oss ein e-post med ynskje om tidspunkt til:
postmottak@ulvik.kommune.no, innan 11. mai.
 
Førehandsrøysting Ulvik sjukeheim: Det vert mottak av førehandsrøyster på Ulvik sjukeheim
torsdag 12. mai kl 10.30 - 12.00. (ope for alle).
 
Førehandsrøysting på Finse. Ulvik herad tek imot
f.h.røyster på Finse 1222 fredag 13. mai kl 11.00 - 15.00.
 
Publisert 15.04.2016
Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager

Det vert folkemøte om kommunereforma/folkerøystinga tysdag 10. mai kl 19.00 - 21.00 ved Brakanes kurs- og konferansesenter.