For tilsette

Trimtiltak for tilsette 2017 og 2018 - vinn gåvekort

Personalpolitiske retningsliner

Pålogging E-post

Link til Møteportalen

Timeliste (PDF, 25 kB)

Permisjon (XLS, 58 kB)

Eigenmelding (PDF, 279 kB)

Reiserekning (XLSX, 26 kB)

______________________________________________________________________________________

HMT- helse, miljø og tryggleik for den tilsette.

Melde inn AVVIK - ei uønska hending. (HMT)

Avviksrapportering bruker ein for å avdekkje uønskte hendingar slik at det er mogleg å komme med korrigerande tiltak for å unngå gjentaking. 

Avviket vert sendt til postmottak og registert på den eininga avviket høyrer heim. Avsendar kan velje å vera anonym ved innmelding.

_______________________________________________________________________________________

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 29.08.2018