For tilsette


Trimtiltak for tilsette 2019 og 2020 - vinn gåvekort

Personalpolitiske retningsliner

Retningsliner for konflikthandtering (PDF, 103 kB)

Pålogging epost

Her loggar du på med e-post adressa di og passord. For e-post på mobil, last ned Outlook app. Her nyttar du og e-post adressa di og passord.

Link til Møteportalen

Timeliste (PDF, 25 kB)

Permisjon (XLS, 58 kB)

Eigenmelding (PDF, 279 kB)

Reiserekning (XLSX, 27 kB)

Personalhytte på Finse (Finse skulehus) 

______________________________________________________________________________________

HMT- helse, miljø og tryggleik for den tilsette.

Melde inn AVVIK - ei uønska hending. (HMT)

Avviksrapportering bruker ein for å avdekkje uønskte hendingar slik at det er mogleg å komme med korrigerande tiltak for å unngå gjentaking. 

Avviket vert sendt til postmottak og registert på den eininga avviket høyrer heim. Avsendar kan velje å vera anonym ved innmelding.

_______________________________________________________________________________________

HMT regelverk 

Du kan finne informasjon frå HMT-etatene her:

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 22.09.2020