For tilsette

Personalpolitiske retningsliner

Pålogging E-post

Timeliste

Permisjon

Eigenmelding

Reiserekning

______________________________________________________________________________________

HMT- helse, miljø og tryggleik for den tilsette.

Melde inn AVVIK - ei uønska hending. (HMT)

Avviksrapportering bruker ein for å avdekkje uønskte hendingar slik at det er mogleg å komme med korrigerande tiltak for å unngå gjentaking. 

Avviket vert sendt til postmottak og registert på den eininga avviket høyrer heim. Avsendar kan velje å vera anonym ved innmelding.

_______________________________________________________________________________________

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 27.04.2017