For tilsette


Årets trimaksjon: 22.april- 2.juni. Besøk 6 storbyar på 6 veker

Personalpolitiske retningsliner (PDF, 633 kB)

Retningsliner for konflikthandtering (PDF, 103 kB)

Pålogging epost

Her loggar du på med e-post adressa di og passord. For e-post på mobil, last ned Outlook app. Her nyttar du og e-post adressa di og passord.

Link til Møteportalen

Timeliste (PDF, 25 kB)

Permisjon (XLS, 58 kB)

Eigenmelding (PDF, 279 kB)

Reiserekning (XLSX, 27 kB)

Personalhytte på Finse (Finse skulehus) 

______________________________________________________________________________________

HMT- helse, miljø og tryggleik for den tilsette.

Melde inn AVVIK - ei uønska hending. (HMT)

Avviksrapportering bruker ein for å avdekkje uønskte hendingar slik at det er mogleg å komme med korrigerande tiltak for å unngå gjentaking.

Ulvik herad nyttar avviksmodulen i systemet "Compilo" til avviksinnmelding og handtering.

  • ALLE tilsette er brukarar 
  • avvikshandering ved leiarane 
  • verneomboda har lesetilgang i avvikskategorien HMS
  • den tilsette kan følgje status på avviket: Flere val - rapportering - Innlevert.
  • rapportar og statistikk

Slik kan du få avvikssystemet tilgjengeleg på mobil

_______________________________________________________________________________________

HMT regelverk 

Du kan finne informasjon frå HMT-etatene her:

Sist endra 15.04.2021