Finse Skulehus

Finse skule skal leigast ut til alle som er busett i Ulvik herad, til private føremål og til frivillige lag og organisasjonar. Endringa gjeld frå 1. januar 2022.

Kontakt Tenestetorget dersom du vil leige Skulehuset på Finse: post@ulvik.kommune.no 

 Det gamle Skulehuset på Finse

  • ligg rett ved togstasjonen 1222 moh (høgaste punkt på Bergensbanen)  
  • for tilsette i heradet 
  • for lokale lag og organisasjonar i heradet 
  • for leirskule

Kapasitet: 

  • overnatting for 10 personar 
  • bad og varme, ved og straum  
  • sjå prisar og avgifter 

Manglar/feil eller skade på huset?  

Her kan du melde inn manglar/feil eller skade på skulehuset 

 

 

Til toppen