AKAN arbeid i heradet

AKAN arbeid handlar om heradet sitt arbeid med å førebyggja og å handtera problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidlar og spel. 

AKAN kontakt, Hovudvernombodet 

AKAN utvalet er Arbeidsmiljøutvalet. 

AKAN Retningsliner og skjema finn du i personalpolitiske retningsliner 

Nyttig verkty:

Til toppen