Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01+Bruksendring+rev+desember+2017 DOC, 131 kB

12.04.2018 Filtype
01+Eksempel+bruksendring+fritidsbolig+til+bolig PDF, 292 kB

12.04.2018 Filtype
02+Byggeplaner+hva+er+unntatt+og+hva+må+du+søke+om DOC, 268 kB

13.04.2018 Filtype
03+Driftsbygninger+i+landbruket DOC, 201 kB

13.04.2018 Filtype
04+Enebolig+og+fritidsbolig DOC, 124 kB

13.04.2018 Filtype
05+Etablering+av+ny+leilighet+i+eksisterande+bygg DOC, 125 kB

13.04.2018 Filtype
06+Fasadeendring DOC, 2 MB

13.04.2018 Filtype
07+Forstøtningsmur DOC, 116 kB

13.04.2018 Filtype
08+Garage+bod+o.l. DOC, 224 kB

13.04.2018 Filtype
08+vedlegg,Byggforsk+Carport+og+garage PDF, 12 MB

13.04.2018 Filtype
09+Gjerde+og+levell DOC, 123 kB

13.04.2018 Filtype
10+Pipe+og+ildsted DOC, 81 kB

13.04.2018 Filtype
11+Skilt+og+reklame DOC, 153 kB

13.04.2018 Filtype
12+Større+bygg DOC, 165 kB

13.04.2018 Filtype
13+Tilbygg+til+bolig DOC, 557 kB

13.04.2018 Filtype
14+Veiledning+for+etablering+av+familiebrnahage DOC, 84 kB

13.04.2018 Filtype
15+Veranda+balkong+terasse DOC, 119 kB

13.04.2018 Filtype
16+Bygg+selv+mindre+byggearbeid DOC, 462 kB

13.04.2018 Filtype
17+Teikningar DOC, 356 kB

13.04.2018 Filtype
18+Dispensasjon DOC, 113 kB

13.04.2018 Filtype
19+Situasjonsplan DOC, 1 MB

13.04.2018 Filtype
20+Nabovarsel+innhold+og+varsling DOC, 92 kB

13.04.2018 Filtype
21+kva+må+være+i+orden+for+å+bygge+garage+eller+små+tilbygg+uten+å+søke DOC, 255 kB

13.04.2018 Filtype
22+Forhåndkonferanse DOC, 68 kB

13.04.2018 Filtype
23+Fradeling+for+opprettelse+av+ny+eiendom DOC, 125 kB

13.04.2018 Filtype
24+Seksjonering DOC, 273 kB

13.04.2018 Filtype
24+vedlegg+til+infoark+seksjonering PDF, 11 MB

13.04.2018 Filtype
25+Riving DOC, 235 kB

13.04.2018 Filtype
26+Generell+bygging+strandsone PDF, 458 kB

13.04.2018 Filtype
27+Bygging+i+strandsona+NKF+byggesak PPTX, 15 MB

13.04.2018 Filtype
28+NKF+Tiltakstyper PDF, 637 kB

13.04.2018 Filtype
29+Eksempelsamling+tekniske+krav+ved+tiltak+i+eksisterande+bygg PDF, 4 MB

13.04.2018 Filtype
30+Villavogner eller minihus PDF, 71 kB

20.08.2018 Filtype
Byggjeskikk i Granvin og Ulvik PDF, 2 MB

25.04.2017 Filtype