Cittaslowrådet

Cittaslow arbeidet i heradet er forankra i heradstyret og organisert hjå administrasjonen, eit Cittaslow sekretariat og eit Cittaslowråd. Rådet vart konstituert i 2016 og er breitt samansett av representantar frå næringslivet, reiselivet, kulturlivet, ungdom, frivillige lag og organisasjonar, undervisning/skule, landbruk, festivalarrangørar, andre institusjonar og nettverk med relevans for arbeidet med Cittaslow.
 

Cittaslow - Klikk for stort bilete
Viktige oppgåver for rådet er:
- Å fremja Ulvik som ein stad kor det er godt å leva.
- Å vera inspirator og skapa merksemd.
- Å skapa dialog kring Cittaslow.
- Å innstilla verksemder, lag og organisasjonar til sertifisering. 

Referat Cittaslowrådet 2019

 

Referat Cittaslowrådet 2018

 

Referat Cittaslowrådet 2016-2017

 

Vedtekter for Cittaslowrådet (PDF, 242 kB)

Cittaslowrådet 2016- 2018 har 11 medlemar med vara medlemar.
Brakanes Hotell v.Ingrid Prestegard Leiar, 
Håkon Gjerde Nestleiar, Politisk representant. Vara 1. Hanne Li. 2. Stig Røkenes  
Ulvik næringslag v.Vibeke Korsnes
Ulvik herad v/Brakanes skule 
Hjeltnes vidaregåande v. 
Olav H. Haugesenteret v. Geir Netland 
Bondelaget v. Stein Olav Kolås
Slow Food Hardanger v. Jorid Lekve Eide
Ulvik Bygdekvinnelag v. Kari Pettersborg
Idrettsrådet v. Hulda R. Thorbjørnsen
Ingvild Sygnestveit, Politisk representant. Vara: 1. Margrete G. Øydvin. 2. Jorid Løvtangen

Ulvik Ungdomsråd v. Vegard Innset 

Hans Petter Thorbjørnsen, Ordførar, observatør
Sekretariat: Julie Gyllander 

 
Kontakt informasjon:
Ynskjer du kontakt med rådet eller vil melde opp ei sak du brenn for?
Kontakt:
Leiar Ingrid Prestegrad: ingrid.prestegard@politikkulvik.no
 
 
Sist endra 25.10.2019