Cittaslowrådet

Cittaslow arbeidet i heradet er forankra i heradstyret og organisert hjå administrasjonen, eit Cittaslow sekretariat og eit Cittaslowråd. Rådet vart konstituert i 2016 og er breitt samansett av representantar frå næringslivet, reiselivet, kulturlivet, ungdom, frivillige lag og organisasjonar, undervisning/skule, landbruk, festivalarrangørar, andre institusjonar og nettverk med relevans for arbeidet med Cittaslow.
 

Cittaslow - Klikk for stort bilete
Viktige oppgåver for rådet er:
- Å fremja Ulvik som ein stad kor det er godt å leva.
- Å vera inspirator og skapa merksemd.
- Å skapa dialog kring Cittaslow.
- Å innstilla verksemder, lag og organisasjonar til sertifisering. 

Referat Cittaslowrådet 2019

 

Referat Cittaslowrådet 2018

 

 

Referat Cittaslowrådet 2020

 

Referat Cittaslowrådet 2021

 

 

Referat Cittaslowrådet 2016-2017

 

Vedtekter for Cittaslowrådet (PDF, 242 kB)

Cittaslowrådet 2020 har 13 medlemar + vara medlemar.


Slowfood Hardanger: Jorid Lekve Eide

Politisk representant: Ingrid Prestegard (vara Jorid Løvtangen)

                                      Hanne Li (vara Harald G. Johnsen)

Ungdomsrådet: Heming Syse og Jade Pedersen

Næringsliv: Ulvik turistkontor v/ Vibeke Korsnes (vara Anders Oppheim)

                    Hardanger Panorama Lodge v/ Claudia Saathoff (vara Arild Opheim)

Landbruk: Ulvik og Eidfjord bondelag v/ Stein Olav Kolås

Undervisning: Hjeltnes produksjonsskule v/ Håkon Gjerde (vara Andrid Innset)

Oppvekst: Brakanes skule v/ Rigmor Hanssen (vara Anne Hjelmevoll)

                   Ulvik barnehage v/ Sonja Haugland (vara Solgunn Wiik Bjørke)

Kultur: Olav H. Haugesenteret v/ Geir Netland

Frivillige lag og organisasjoner: Ulvik idrettsråd v/ Hulda R. Thorbjørnsen (vara Terje Strømmen)

                                                       Ulvik  bygdekvinnelag v/ Kari Pettersborg

                 

Hans Petter Thorbjørnsen, Ordførar, observatør
Sekretær: Hege Nielsen Børve

 
Kontakt informasjon:
Ynskjer du kontakt med rådet eller vil melde opp ei sak du brenn for?
Kontakt:
Sekretær Mona Hellesnes, tlf 40007196 eller mona.hellesnes@ulvik.kommune.no

Du finn oss på Facebook under Cittaslow Ulvik

Sist endra 02.06.2021