Bli Cittaslow sertifisert:

 Di verksemd, lag eller organisasjon kan bli Cittaslow sertifisert!

Bli sertifisert - Velkomen til å søkje direkte her.

Cittaslow stiller 72 kvalitetskrav og er inndelt i 7 hovudområde som me baserer vår sertifisering på. Den som søkjer må imøtekoma 4 av desse hovudområda for å verta vurdert som Cittaslow bedrift. 

 • Energi- og miljøarbeid.
 • Infrastruktur.
 • Fornying og utvikling.
 • Landbruk, reiseliv og handverk.
 • Gjestfridom og vertskap.
 • Fellesskap og integrering.
 • Lokalt samarbeid

Kven kan søkje om å bli sertifisert?

 • Absolutt alle næringsdrivande.
 • Lokalmatprodusentar og gardsbruk.
 • Lag og organisasjonar
 • Attraksjonar, museum, galleri og kunsthandverkarar.
 • Skule, barnehage og institusjonar.
 • Butikkar og utsalstader.
 • Hotell, resturantar og kafèar.

Kjenner du deg att i eitt eller fleire av desse punkta?

 • Dei tilsette er godt kjent med historia til verksemda og bygda Ulvik (bygg, personar, stadar, tradisjonar etc).
 • Fasadar og bygningar er velhaldne og innbydande.
 • I desember er uteområde, vindauger eller fasadar pynta til jol, og er dekorert høveleg elles i året.
 • De bidreg, samarbeider og tek del i lokale arrangement og hendingar
 • God kundesørvis og gjestfridom kjenneteiknar verksemda.
 • De har eit bevisst forhold til miljø, avfallshandtering og resirkulering.
 • Marknadsføring skjer på nynorsk og gjerne på fleire språk der det er naturleg.
 • Heile verksemda er godt kjent med og kan formidla kva Cittaslow står for i Ulvik.
 • Bruk av lokale og regionale råvarer i matproduksjon og servering.

 

Korleis gagnar det deg?

 • Du blir med i tevlinga om årets Cittaslow-pris. Prisen vert delt ut på Oktobertorget kvart år.
 • Du får tildelt eit diplom der det vert skildra kvifor akkurat di verksemd/lag har blitt godkjent.
 • Du får eit skilt med Cittaslow-logo som kan festast på yttervegg eller liknande.
 • Du blir ein viktig del av arbeidet med å verna om og vidareutvikla «det gode liv» i Ulvik, samstundes som du stør opp omkring lokal produksjon og vidare utvikling av den flotte bygda vår og alt me har å by på i dag og i framtida.
 • Du kan ta i bruk ein internasjonal anerkjent logo i all marknadsføring og blir del av eit lokalt, nasjonalt

Send oss ein søknad, då vel! Etter søknaden er motteken vil du verta kontakta.

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 09.05.2019