Korona - informasjon
Publisert 15.03.2020

ei presisering frå Ulvik herad

Presisering: Dette tilbodet vert primært ytt til familiar der alle tilgjengelege omsorgspersonar har samfunnskritiske funksjonar – og anna barnepass ikkje er mogleg.

Publisert 13.03.2020
logo nav.jpg

Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå

 

Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare

Publisert 13.03.2020
info.jpg

I tråd med pressemelding frå Regjeringa 12.mars kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:

Publisert 13.03.2020
Coronavirus

Ulvik herad ber om at våre innbyggjarar ikkje reiser til hytte/feriebustad i den perioden nasjonen Norge og resten av verda står oppe i no. Dette gjeld reiser til alle hytte- og fritidsområder og større vinterdestinasjonar, som ofte har svært avgrensa helseteneste. Me viser elles til at Helsedirektoratet rår frå alle fritidsreiser, både innanlands og utanlands.

Publisert 11.03.2020
Coronavirus

 Helsestyresmaktene har tysdag kveld kome med nye nasjonale råd, knytt til offentlege arrangement og samling av folk.

Publisert 03.03.2020
Coronavirus

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset 

Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne veit.