Korona - informasjon
Publisert 15.03.2020
info.jpg

Situasjonen vedk korona er i rask utvikling, og både internasjonalt og nasjonalt kjem det stadig nye føringar og pålegg for styresmaktene. Dette vil og påverke lokale tiltak og pålegg. Me kjem til å legge ut infoark som dette ved behov. Tidlegare tiltak og pålegg gjeld framleis, med mindre det er presisert. Nytt no er:

Publisert 15.03.2020

Me registrerer no via sentralbordet alle som bur i heradet som har:

Publisert 15.03.2020

Me registrerer no via sentralbordet alle som bur i heradet som har:

Publisert 15.03.2020

Det er vedteke ny statleg forskrift med forbod mot å opphalde seg på hytte og feriebustad i og utanfor Norge. Dette gjeld alle typar fritidsbustad og er ikkje noko heradet kan gi dispensasjon frå.

 

Innbyggjarar frå Ulvik som framleis oppheld seg på hytte/feriebustad eller utanlands vert sterkt anmoda om å snarast vende heim og halde seg heime, jfr ny forskrift frå Regjeringa.

Publisert 15.03.2020

ei presisering frå Ulvik herad

Presisering: Dette tilbodet vert primært ytt til familiar der alle tilgjengelege omsorgspersonar har samfunnskritiske funksjonar – og anna barnepass ikkje er mogleg.

Publisert 13.03.2020
logo nav.jpg

Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå

 

Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare

Publisert 13.03.2020
info.jpg

I tråd med pressemelding frå Regjeringa 12.mars kl 14 informerer Ulvik herad med dette om fylgjande tiltak og råd til våre innbyggjarar og andre som oppheld seg i heradet:

Publisert 13.03.2020
Coronavirus

Ulvik herad ber om at våre innbyggjarar ikkje reiser til hytte/feriebustad i den perioden nasjonen Norge og resten av verda står oppe i no. Dette gjeld reiser til alle hytte- og fritidsområder og større vinterdestinasjonar, som ofte har svært avgrensa helseteneste. Me viser elles til at Helsedirektoratet rår frå alle fritidsreiser, både innanlands og utanlands.

Publisert 11.03.2020
Coronavirus

 Helsestyresmaktene har tysdag kveld kome med nye nasjonale råd, knytt til offentlege arrangement og samling av folk.

Publisert 03.03.2020
Coronavirus

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset 

Mange born og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne veit.