Korona - informasjon
Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 3 nye positive prøvesvar på Covid19 i løpet av dagen i dag. Då er det totalt 126 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Komande veke vil det vera testing i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:           Kl. 12 – 14 (Helsepersonell kl. 14 – 15)

Fredag:           Kl. 12 – 14 (Helsepersonell kl. 14 – 15)

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 11 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 10.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 123 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 11.02.2021
Coronavirus

Me ventar fortsatt på testresultat på prøvar tatt 10.02, dei vil truleg koma i morgon tidleg, og me vil publisera oppdaterte tal så snart dette føreligg.

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i Ulvik har Rådmannen vedteke å vidareføra Lokal smittevernforskrift, denne vil vera gjeldande frå og med mandag 15.02 til og med søndag 21.02.2021.

Publisert 10.02.2021
Coronavirus

Det er ikkje kome inn nye smittetal i dag for testar i går (09.02) dvs at det er framleis 100 personar som har fått påvist Covid19 i Ulvik.

 

Me minner om at alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Torsdag:         Kl. 12 – 14

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 14 – 15)

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 4 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, og dermed er det 100 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette inkluderer prøvesvar til og med 08.02.2021.

Alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. . Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Onsdag:          Kl. 12 – 16

Torsdag:         Kl. 12 – 16

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

 

 

 

Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag denne veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

Onsdag:         Kl. 12 – 16

Torsdag:        Kl. 12 – 16

Fredag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Me kjem ut med oppdaterte smittetal i kveld.

Publisert 08.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 96 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette inkluderer alle testar til og med 06.02.2021. Det var ingen testtaking i går 07.02.2021.

 

Denne veka er det prøvetaking i Fleirbrukshallen mellom kl. 12 og 16. Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Publisert 07.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 92 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, og me mottek fortsatt prøvesvar frå gårsdagen 06.02.2021. Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag komande veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen mellom kl. 12 og 16. Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom. Alle blir registrert når dei kjem til hallen, ha namn og personnummer klart. Det vil stå vaktar for å dirigera trafikken ved fleirbrukshallen.

 

Alle nærkontaktar (til ein smitta person) skal testast på ny (gong 2) når det er gått ei veke etter første test, så møt opp til ny test når det har gått ei veke.

Obs! Ventekarantene var eit tiltak for første test, og gjeld ikkje no.

Publisert 07.02.2021
Coronavirus

 Søndag kom regjeringa med nye, strengare koronaregler for Bergen og 12 omegnskommunar. Bakgrunnen for dette er at det har vore fleire tilfelle av mutert virus, og det gjort vurderingar om at heile regionen må ha strenge smitteverntiltak. Bergen, Kvam og Ulvik har dei strengaste tiltaka.

I Ulvik er det allereie innført Lokal smittevernforskrift der alle tiltaka er tatt inn, så for Ulvik sin del gjev ikkje regjeringas beslutning noko endring i tiltak, men Finse er no omfatta av tiltaka som gjeld.

Publisert 06.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 85 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette talet er basert på prøver til og med fredag 5. februar. Arbeidet med testing og smittesporing pågår fortsatt for fullt.

Det er påvist smitte på nokre pasienter og nokre tilsette på ei avdeling på Omsorgtunet, og denne avdelinga vert drifta som ei smitteavdeling.

Ulvik får hjelp av noko helsepersonell frå nabokommunane.

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no: