Nyhende
Publisert 29.05.2019
valurne

 

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Ulvik herad 

Publisert 24.05.2019
Cittaslow

"Alle" kan søkje om å verta Cittaslow sertifiserte. Les meir her

Publisert 21.05.2019
Val

Dersom du ikkje har høve til å røysta på valdagen, kan du røysta på førehand. Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

Tenestetorget vil og halde ope nokre kveldar og ein laurdag før valdagen. Dette vert annonsert. 

Tilgjenge: god.

Publisert 21.05.2019
Val

Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime i perioden 3. - 6. september. Ta kontakt med tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt.
Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her