Nyhende
Publisert 08.10.2018

Vedteke14.9.2018, utvalssak VIL-011/18

Ulvik Viltnemnd vil heretter leggja fylgjande retningsliner til grunn ved vurdering av søknader om tilskot til viltgjerder frå Ulvik Viltfond: