Møte

Alle møta er i heradsstyresalen.


12.11    Ope møte med fokus på landbruk og skogbrukkl.18-21

19.11    Ope møte med fokus på reiseliv og småskala produksjon kl.18-21
20.11    Ope møte med fokus på service, bygg og andre næringar kl. 18-21

26.11    Ope møte om tilflytting og bukvalitet kl. 18-21: Innleiar Trude Risnes frå Distriktssenteret

Styrke kunnskapen om føresetnadane for å utvikle attraktive og berekraftige tettstader.

Kommunen kan ikkje skape attraktivitet åleine. Attraktivitet vert skapt i samspel mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor og andre.

Sist endra 30.10.2018