Arbeidsgruppa vedtatt 26.09.2018, sak 051/18

Ulvik heradstyre oppnemnar til arbeidsgruppa fem politiske representanter:

1. Oddmund Jordal(V)

2. Guro Ljone(SV)

3. Jon Olav Heggseth(SP)

4. Stig Yngve Røkenes(H)

5. Ingrid Prestegard(AP)

I tillegg sit i arbeidgruppa:

- Vibeke Korsnes

- Rune Østraat

- Natalia Golis

- Anette Hjeltnes

- Respresentant frå Ungdomsrådet

- Representant frå Bondelaget/Småbrukarlaget

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 19.10.2018