Stortingsvalet 2017: valgresultat.no

Val - Klikk for stort bilete

Føl valresultata her valgresultat.no

Det er ny frist for oppteljing av seint inkomne førehandsrøyster tysdag 12.9 kl. 17:00.
Endeleg resultat vert lagt ut på valgresultat.no så fort dei er offentleggjort.   

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 13.12.2017
Publisert 07.09.2017
Val

Opningstider for vallokalet i Ulvik herad – valdagen måndag 11. september

Tenestetorget på Sentrumsbygget kl. 10.00-19.00.

Sjekk om du står i manntalet! Hugs valkort og legitimasjon!

 

 

 

 

Publisert 19.07.2017
Valg

Manntalet i Ulvik er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget, Finse 1222 og biblioteket (f.o.m.7.aug). Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap. 2 i vallova.
Valstyret i Ulvik

Publisert 26.06.2017
Val

Om du ikkje har høve til å røysta i førehandsrøyteperioden eller på valdagen, kan du tidlegrøysta. Dette kan du gjera på kvardagar, i perioden 3. juli tom. 9. august 2017, på Tenestetorget- sentrumsbygget, kl. 09:00-14:00.

Hugs legitimasjon!

 

Valstyret i Ulvik