Vass-, kloakk- og septikkavgift 2020

Vanndråpe - Klikk for stort bilete

Grunna uføresette høve i vår, vart ikkje vedteken avgiftsauke for 2020 teke med i faktureringa for 1. termin. Fakturert med forfall 30.04.

 

Den samla auken for 2020 vil verta fordelt på dei to siste terminane, forfall ca. 30.08. og 30.12.

Vassmålar vert fakturert med gjeldande prisar både for akonto i juli og avrekning i desember.

Om auken skulle skapa vanskar med å betala, ver venleg og ta kontakt med økonomieininga til heradet for å avtala betalingsordning. De når oss på tlf 400 07 128

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 20.07.2020