2. oktober: Folkehelsegruppa inviterer frivillige lag og organisasjoner

folkehelse.png - Klikk for stort bilete Folkehelsegruppa består av skule, barnehage, teknisk og helse med lege.

Me ønskjer å legge fram forslag til tiltak og ha ein diskusjon med alle frivillige lag og organisasjonar i Ulvik.

Vidare arbeid er å fremma tiltaka me vert samde om, for heradsstyret i samband med budsjettforhandlingane.

 

Møtet vert i Heradsstyresalen, 2. oktober kl 16.30 - 17.30

 

Med helsing

Åshild Lussand Sønsteby

Einingsleiar Helse og omsorg

Ulvik herad

 

Tlf 56527051/ 40007151

Publisert av Hege Nielsen Børve. Sist endra 25.09.2019