Velkomen til informasjonsmøte om bustad

Informasjon - Klikk for stort bilete Har du nedsett funksjonsevne og ynskjer tilrettelegging i heimen,

eller ynskjer å kjøpa din eigen bustad?

Kom og få informasjon om mogelege løysingar!

I Heradstyresalen måndag 23. april kl. 18:00

 Program:

- Velkomen v/rådmann Thore Hopperstad

- Tilrettelegging ved nedsett funksjonsevne

 • Tilrettelegging  av bustad v/ergoterapeut Reidun Stavestrand
   
 • Kva tiltak krev søknad til heradet? v/byggesakshandsamar Torstein Ljone
   
 • Husbanken sine tilskotsordningar  v/sakshandsamar Margunn Hauso
  Tilskot til tilpassing
  Tilskot til utgreiing og prosjektering

- Bustøtte v/ Anne Marit Lekve

- Etablering i eigen bustad

«Frå leige til eige»

 • Husbanken sine verkemiddel; startlån og tilskot v/Margunn Hauso
Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 10.04.2018