Vegstenging fv 572 Bergaberget – med timesopning.

Vegstenging - Klikk for stort bilete Det vert ny vegstenging langs Bergaberget frå måndag 13.aug. t.o.m. 24.aug. frå kl. 07:00 til kl. 17:00

Vegen vil verte opna for gjennomgangstrafikk kvar heile time. Utrykkingskjøretøy kan passere med aktsemd.

For meir info, sjå vegvesenet sine trafikkmeldingar på www.vegvesen.no

.

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 09.08.2018