VARSLING OM PERIODISK VASSTENGING - DRIKKEVATN - ULVIK VASSVERK, Hjeltnes

Informasjon ikon - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunna søk etter lekkasje på kommunalt vassnett må teknisk etat stenga vassforsyninga i kortare periodar. Dette kan medføre periodisk tap av trykket hos noko abonnentar, også om natta.

Stenginga er planlagt i perioden onsdag 08.03.23 til fredag 10.03.23.

Følgjande område vert berørt av stenginga:  Hjeltnes

Me beklaga dette.

Ulvik herad v/teknisk

Til toppen