Varsel om oppstart av planarbeid- endring av reguleringsplan for Håheimsvika

info - Klikk for stort bilete I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av endring av planen for Håheimsvika hyttefelt på eiendommen - gnr. 46 bnr. 1, ved Håheimsvika i Ulvik kommune.

Brev (PDF, 30 kB)

Plankart over planområdet – med endra løsning (PDF, 417 kB)

Synspunkt og innspel til planarbeidet/ planprogrammet skal sendast skriftlig til:  Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien E-post: john.lie@online.no,
 
Kopi sendast til: Ulvik herad – Bustad og eigedom, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik For å lese dokumenter, gå inn på Ulvik kommunes hjemmeside: http://www.ulvik.kommune.no
 
Frist for innspel: 20. januar 2018

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 13.12.2017