Vaksinering mot covid-19 med oppfriskingsdose for aldersgruppa 18-64 år.

Det er no åpna for å tilby vaksine til denne aldersgruppa, også til dei utan bakanforliggande risiko/ sjukdom.

Dei som ønsker det, får vaksine. Det same gjeld for helsepersonell.

Mulighet for flere til å ta ny oppfrisningsdose - FHI

Vi tilbyr drop-in vaksinering torsdag 8.desember ved Ulvik Omsorgstun.
Oppmøte frå kl 14, seinaste oppmøte kl 17.

Andre i risikogruppene, som av ulike grunnar ikkje har fått oppfriskingsdose enno, er velkomne same dag.

Ein tilrår 3 mnd før vaksine etter gjennomgått covid-19.
Det er ikkje planlagt fleire vaksinasjonsdagar i Ulvik før jul.

Helsing kommunelegen og vaksinasjonskoordinator.

Til toppen