Vaksenopplæring: Kurs i kokk- og servitørfaget

Senter for vaksenopplæring, Voss gymnas startar til hausten (25.aug), opp kurs i kokk- og servitørfaget (undervisning/deltid 2 år). Undervisningsstad: Voss vidaregåande skule.

Det er framleis nokre ledige plassar, så det er berre å søkje.

Kandidater må ha vaksenrett, fullført grunnskule, eller bestådd Realkompetanse vurdering

For meir info ta kontakt på tlf eller mail: Linn Birkeland tlf 56 53 23 96/481 54 669 linn.birkeland@vlfk.no

Ole J. Opkvitne tlf 56 53 23 97/952 15 630           ole.jonny.opkvitne@vlfk.no

 

Sist endra 17.06.2020