Ulvik herad søkjer etter pedagogisk leiar i Ulvik barnehage.

Ledig stilling - Klikk for stort bilete Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 – 14.08. 2019.

Kvalifikasjonar: Barnehagelærar

 

Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år

Søknadsfrist: 10.12

Me tilbyr:

Eit triveleg og godt arbeidsmiljø

Fokus på godt pedagogisk arbeid og utvikling av barnehagen

Høve til fagleg og personleg utvikling i eit kreativt arbeidsfellesskap

Løn etter tariff

Me ønskjer:

Ein person med fokus på godt pedagogisk arbeid

Fagleg kunnskap og kompetanse i høve barn med særlege behov

Fagleg kunnskap og kompetanse i å leia barnegrupper og personale i pedagogisk arbeid

Ein person med evne til godt samarbeid på eiga avdeling, og på tvers av avdelingar.

Søknadsfrist: 10.12

Søknad må fyllast ut elektronisk her. Merk med Saksnr. 18/343.  

Spørsmål vedkommande stillingane kan rettast til Solgunn Wiik Bjørke, Styrar /Einingsleiar på tlf. 56527150 eller 40007140

Vitnemål, attestar og politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

 

 


 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 19.11.2018