ULVIK HERAD HAR FLEIRE LEDIGE STILLINGAR I OPPVEKST

Søknadsfrist for alle stillingane er 10.04.2024

Utlysingsteksten er publisert på ledige stillingar

Ulvik barnehage har ulike stillingar med tilsetjing frå 12.08.2024

Aktuelle arbeidsoppgåver

  • Barnehagelærar/pedagogisk leiar
  • Fagarbeidar
  • Ekstra ressurs
  • Vikarar ved behov

Brakanes skule har ledige lærarstillingar med tilsetjing frå 01.08.2024. 

Aktuelle arbeidsoppgåver

  • Kontaktlærar
  • Faglærarar
  • Fagarbeidar
  • Vikartimar v/ behov

 Vaksenopplæring norsk for nyankomne, 100% fast stilling med tilsetjing frå 01.09.24

 

 

Til toppen