Ulvik friskliv & meistring

Friskliv og meistring gir tilbod til personar busett i Ulvik herad som ønskjer hjelp og støtte til å endre levevanar og meistre helseutfordringar.

Fokusområde er kosthald, fysisk aktivitet, tobakk, søvn, utmatting, stress og meistring.

Ulvik friskliv og meistring samarbeider med Voss friskliv og meistring. Me har gleda av å annonsere nyheita at ALLE INNBYGGJARAR i Ulvik kan nytte seg av HEILE tilbodet til Voss friskliv og meistring. Du treng ingen henvisning frå helsepersonell. Du kan ta direkte kontakt med Voss friskliv og meistring eller fysioterapiavdelinga i Ulvik.

Nytt vedlagte lenkjer for meir informasjon om Voss sitt tilbod og kontaktinformasjon: https://www.facebook.com/vossfrisklivogmeistring/

https://voss.herad.no/tenester/helse-sosial-og-omsorg/helse-og-omsorgstenester/forebygging-og-rehabilitering/friskliv-og-meistring

 

Følg arrangørsida her

 

kontaktperson:

Kristin Røen Fauske
Tlf: 40007189
Epost: kristin.r.fauske@ulvik.kommune.no

Til toppen