Tilbodsinnhenting i samband med anskaffelse av Høgdebasseng Øydve

Øvre Lekve. Reinhold Kager  - Klikk for stort bilete Oppdragsgjevar gjennomfører anskaffelsen etter reglane for anskaffelser under EØS-terskelverdiene, iht. Lov om offentlige anskaffelser,17. juni 2016 nr 73, (Anskaffelsesloven) og Forskrift om offentlige anskaffelser, 12. august 2016 nr974, (Anskaffelsesforskriften), (FOA), del II.

Konkurransegrunnlag/kvalifikasjonsgrunnlag er kunngjort i DOFFIN, se https://doffin.no/Notice/Details/2017-300438  .

Det vert tilbodsbefaring måndag 22 mai 2017, kl. 10:30, oppmøte Fv300 Osavegen v/avkøyring Øydvevegen.

Frist for innlevering av tilbod er satt til fredag 02.06.2017. kl. 12:00. Tilbodet skal leverast i COWI sine lokaler i Magasinvegen 35, Voss.

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Cowi AS v/ Anita Cemalovic

Telefon: +47 91598758

E-post: ac@cowi.no

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 08.05.2017