Tilbod om oppfriskingsdose mot covid-19 til alle i aldersgruppa 18-64 år med tilleggssjukdom som gir auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp

Koronavirus - Klikk for stort bilete 

Frå veke 38 vil vi ha den nye typen oppdatert koronavaksine tilgjengeleg i Ulvik. Dette vert altså frå torsdag 22/9. Dersom du ønsker å venta med vaksinering til denne har kome, er det forståeleg. 

Torsdag 15.september vert det ingen vaksinasjon.

Grunna liten pågang etter kl 15 innskrenker vi tida f.o.m torsdag 22.september, frammøte kl 14 og kl 15.

 

Det gjeld desse gruppene, og alle kan møta opp til vaksinasjon utan førehandsavtale. (Er du i tvil, så kontakt fastlegen din)

o organtransplanterte

o alvorlig og moderat immunsvikt

o immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

o hematologisk kreftsykdom siste fem år

o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

o alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

o Downs syndrom

o kronisk nyresykdom og nyresvikt 2

o kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

o demens

o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

o hjerneslag

o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

 

Oppfriskingsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom:

Her vil fastlegen ta kontakt med dei få det gjeld

 

Oppfriskingsdose til gravide:

Gravide har auka risiko for alvorleg koronasjukdom samanlikna med ikkje-gravide kvinner på samme alder. Folkehelseinstituttet tilrår oppfriskingsdose i 2. og 3.trimester. Det bør vera minst 4 månadar sidan forrige dose

 

Etter gjennomgått infeksjon skal det gå 3-4 mndr før oppfriskingsdose.

Til toppen