Ta eit tak- aksjonen

Ta eit tak  - Klikk for stort bilete «Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Kontakt gjerne bygde- og næringsutviklar i heradet om du lurer på noko.
Natalia Golis: 4000 71 33 

Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 21.09.2017