Stortingsvalet 2021- står du i manntalet?

Val - Klikk for stort bilete Utlegging av manntal:

Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på
Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova.
Valstyret i Ulvik

 .

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 15.07.2021