Stortingsvalet 2017 - står du i manntalet?

Valg  - Klikk for stort bilete Manntalet i Ulvik er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget, Finse 1222 og biblioteket (f.o.m.7.aug). Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap. 2 i vallova.
Valstyret i Ulvik

.

Publisert av Bente Cook Myhre. Sist endra 31.07.2017