Starta eiga bedrift?

Næringshagane Hardanger, Voss og Ullensvang tilbyr kurs med informasjon, diskusjon, påfyll og utfordringar for å rusta deg som grunder til å lukkast endå betre med satsinga di. Kundereisa, marknadsforståelse, bank, div budsjett og priskalkyler, forretningsplan, breitt nettverk, møta suksessgrundar og fagfolk mm.

https://hardangerhagen.no/

Til toppen